‘T Land van Noord

We zitten midden in de verandering naar een nieuw tijdperk, dat zich aankondigt met grote uitdagingen zoals sociale vervreemding, grote bouwopgaven, stikstof maxima, verlies aan biodiversiteit, hittestress en waterovervloed. Deze zaken dagen ons uit tot andere denkpatronen en nieuwe wegen. De antwoorden liggen niet per se op de plank. Nieuwe wegen vereisen nu eenmaal experimenten.

‘T Land van Noord werkt als partner, aanjager en uitvoerder van de gebiedsontwikkeling in Water-, en Klimaatlandschap en Landschapspark Pauwels. 

Wat we met ’T Land van Noord willen realiseren (een vorm van samenwerken aan de grond) is niet nieuw. Het is eerder het herontdekken van een oude vorm. 

Rond 1300 vinden Brabantse en Limburgse boeren een vorm van zelfbestuur uit, wat genoemd wordt: Gemeint. Samen organiseren ze het bewerken van de woeste gronden nabij de gemeenschappen. 

De vereniging ’T Land van Noord gelooft in de collectieve samenwerking voor de korte voedsel keten en dat het verrijken van het land op een ecologische, duurzame wijze ook bijdraagt aan het verrijken van de mens. 

’T Land van Noord vindt haar plek in de stadsrand van Tilburg Noord, waar ze een brug slaat tussen de stad en het Buitengebied; het Landschapspark Pauwels en het energie-, en waterlandschap. 

Hoe en waar ?

Wat gaan we doen ?

Wie doen er mee ?

Landschapspark Pauwels

Nieuws