Samen regie over Noord

Van experimenteren kun je leren

Toelichting ambitie, visie binnen de context van de omgevingswet en andere landelijke/Europese ontwikkelingen.

Van onderop vooruit naar vroeger

Uitleg over de vorm van het burgerinitiatief, hoe we tot de visie zijn gekomen en het proces naar de vereniging.

Waar en hoe?

Wat willen we concreet, hoe ziet dat eruit in fasering, wie zijn daarbij betrokken en vanuit welke maatschappelijke waarden vertrekken we?

Hoe jij mee kunt doen!?

Onze ambitie binnen het samenwerkingsverband NoordbuiTen kan alleen tot stand komen als we het samen doen! Lees hier over de verschillende manieren waarop je bij kunt dragen en wie er al mee doen.

Schets / impressie van gebied.

Samen
Boeren

Samen Boeren staat voor de wens een collectieve boerderij op te zetten – door en voor bewoners van Tilburg Noord – waar voedsel wordt geproduceerd en waar wordt geleerd over de grond en voedselverbouwing. Doordat de boerderij ruimte geeft aan buurtgenoten, vrijwilligers en bezoekers heeft ze ook een recreatieve functie. Daarnaast maken we ons hard voor het verenigen van boeren zodat we samen tot slimme korte ketens kunnen komen.

Samen Bouwen

Samen Bouwen staat voor de ambitie een slimme alliantie te smeden tussen gemeente, de woningbouwcorporatie en de bewoners om ademruimte te creëren op de woningmarkt. In de Moerstraat 23 starten we met ons eerste project (een belevingstuin). Het uiteindelijke doel is een werkplaats te creëren waar leer- en werktrajecten worden ondergebracht. Dit doen we door ontmoeten centraal te stellen, door te experimenteren, te leren en te delen.

Samen
Zijn

Het Versterkt samenleven is ondersteunend aan de gebiedsontwikkeling. Wij geloven in de kracht van intergenerationeel samenwerken- en leven. Door bewoners en sociale ondernemers een échte stem te geven, dragen we samen bij aan de doelen van de het samenwerkingsverband. Effectief samenleven en -werken staat of valt bij vertrouwen, verbinding, vrijheid en duidelijkheid over verantwoordelijkheid.

Bestuur van de vereniging

Sabine van Baal

Tien jaar geleden heb ik bewust gekozen voor de stad Tilburg. Met mijn passie voor sociologische ontwikkelingen en mijn talent om te verbinden, geloof ik sterk in het sociale en innovatieve DNA van 013. Ik ben ervan overtuigd dat we vanuit ons natuurlijke talent een sterke regio kunnen creëren, waar financiële stabiliteit en transparantie centraal staan. Deze overtuiging drijft mij om een ambitieuze alliantie te smeden, die leidt tot een duurzame manier van samenleven en werken. Want als het ergens kan, dan is het hier! 

En zo leef ik elke dag mijn droom.
Want als het ergens kan, dan is het hier!

Martine van Engelen

Als penningmeester combineer ik mijn passie voor cijfers met een sterk moreel kompas en een talent voor het structureren van informatie. Mijn analytische vermogen maakt complexe financiële vraagstukken helder en overzichtelijk. Wat mij drijft, is de overtuiging dat slim samenwerken in het ruimtelijk domein essentieel is voor toekomstige uitdagingen. Met mijn sociale vaardigheden en analytische aanpak verbind ik mensen en ideeën. Zo bouwen we samen aan een duurzame en georganiseerde toekomst, met financiële stabiliteit en transparantie centraal.”


Frank Toeset

Als architect en stedenbouwkundige ben ik initiërend en regisserend in processen voor complexe ruimtelijke opgaven. Ik breng ruime kennis mee van de (lokale) politiek, een netwerk op vele niveaus, een open houding en oog voor het team en haar leden.


onze natuur is het verrijken van grond en mens

'Mensen verrijken de grond door circulaire, natuurinclusieve landbouw. Hier plukken we als collectief de vruchten van de gewassen voor voedsel en bouw.'

Onze missie: Weer werkelijk en eerlijk samenleven in balans met natuur.

Onze trotse ambassadeurs en meebouwers

Michelle Sipers
Grafisch ontwerp en conceptontwikkeling


Thijs Beirnaert 
Eigenaar hoveniersbedrijf De Knoest

Joost Mantel
Verwonderaar, kunstenaar, muzikant

Wouter Verhoof
Sociaal maatschappelijk ondernemer, HR, Onderwijs, teamleider

Loubna Amssirdi
Moeder van de wijk Noord

 

Tim Peperzak
Zorgverlener bij de Herbergier

Ilse Snoeren
Zelfstandig bouwkundig tekenaar en interieur designer

 

Aissa Benhari
Buurtvader; ondersteunt en helpt verder

Wies Brok
Kruidenspecialist, biologe

 

Brecht Gerritse
Docent, proces manager Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Jos Hakkennes
Zelfstandig Duurzaam Agrarisch Adviseur

Myra Rek
Vakleerkracht natuureducatie en digitale geletterheid

Bart van Ekkendonk
Schaapsherder, educatieve boerderij

Bert Klerks 
Mentor, maatschappelijk werker, Hostel Tilburg

Bob Caarels 
Stadsmaker, Hall of Fame, Stoom013

Brigitte van Schooten
Theesommelier, sociaal ondernemer

Edwin de Leeuw
Stadsmaker, talent inkoop woonbedrijf

Chris Faro
Manager wonen en vastgoed bij Woonvisier

Frank Valderen
Cameraman bij Videocore

Ingeborg Willemen
Sociaal maatschappelijk ondernemer

Kim Huizinga
Matchmaker, headhunter, recruiter, verbinder

Guido  Koppes
Portret & Reportage fotograaf

Norbert Heijl
Sociaal ondernemer, impact voor jongeren, Goejenhandel

 

Mirjam Ottenhof
Verbinder, marketeer, AirBnB

Ida Dijkstra
Textielkunstenaar – Social design

Jan Wijnand Groenendaal
architect, eigenaar van JWG architecten

Evie Schurmann
Strategisch adviseur, trainer, illustrator

Danielle Bakker 
Energetisch therapeute, moeder

Patty Manders
Coach – herstelbegeleiding

Rens van Gils
Sociaal ondernemer, Prospects at work

Sari Willems
Massage en Aroma therapie – comme si comme sari – loopbaanbegeleiding

Janneke de Vries
Sociaal ondernemer, programmamaker, Stichting OpGroeneVoet

Pim  Roijakkers
Projectcoordinator Contour de Twern, stadsmaker

Emmy Boele
Toegepaste Psychologie, stadsmaker

Cees Smulders
Chef kok, stadsmaker, Tilburg Hostel

Geert Allard
Transitiemaker bij de Groene Bouw Materialen

Wendy Fok
Ontwikkelaar, trainer, begeleider docenten, Dramataal

Dyana  Donck
Muzikant, cultuurmaker

Sandra Luijken
Empowerment – Make it Real Concepts – projectleider 

Marieke Vossen
Directeur – bestuurder woonstichting Joost

….en nog veel meer! Wil je ook hier tussen staan? Meld je dan aan via onderstaand formulier.

KOM LANGS

Events in
'T Land van Noord

Elke eerste vrijdag van de maand organiseren we Club Meet-ups en daarnaast regelmatig andere mooie bijeenkomsten!
TLVN_Logo_Website_03

huisreglement
statuten

DIV22070 academie award def 2_09
Schuiven naar boven