Onze natuur is het verrijken
van de gRond en de mens.

‘T Land van Noord

We zitten midden in de verandering naar een nieuw tijdperk, dat zich aankondigt met grote uitdagingen zoals sociale vervreemding, grote bouwopgaven, stikstof maxima, verlies aan biodiversiteit, hittestress en waterovervloed. Deze zaken dagen ons uit tot andere denkpatronen en nieuwe wegen. De antwoorden liggen niet per se op de plank. Nieuwe wegen vereisen nu eenmaal experimenten.

Vereniging ‘T Land van Noord is een burgerinitiatief van Sabine van Baal, Frank Toeset en vele anderen. Samen delen we de ambitie om versterkt samen te leven in het Landschapspark Pauwels. In ‘T Land van Noord heb je een veilig thuis wat je sterker maakt. Ons initiatief wordt gedragen door een aantal sterke schouders uit Tilburg. Het zijn creatieve ondernemers die zichzelf al hebben bewezen en nu een volgende stap maken.

Landschapspark Pauwels is een prachtig en uniek landschap, een tussengebied van Tilburg en de Loonse en Drunense Duinen. De ambitie is dit gebied kwalitatief te ontwikkelen, waarbij natuur, landschap, cultuur, landbouw, water én recreatie in samenhang versterkt worden. ‘T Land van Noord draagt hieraan stevig bij, samen met bewoners en partners. We experimenteren met natuurinclusief wonen in tijdelijke, energie-neutrale zwerfverblijven. We verbinden boer met bord in de collectieve boerderij.

Doe je mee? We wensen je veel plezier op de expeditie.

Waarom ?

Hoe en waar ?

Wat gaan we doen ?

Wie doen er mee ?

Landschapspark Pauwels

Nieuws