Samen Boeren

Samen Boeren

“Er bestaat geen gezonde maatschappij zonder gezonde grond “

(Regeneratieve landbouw in een notendop)

De eerste aanzet tot de regeneratieve boerderij “Samen Boeren”

In 2023 willen we starten met onze regeneratieve boerderij “Samen Boeren” op ‘T Land van Noord, in de stadsrand van Tilburg Noord. Onze missie is het verrijken van het land, het faciliteren van leven – met een overvloed van heerlijke en gezond eten als resultaat. 

Regeneratieve landbouw zorgt voor een levende bodem, vangt CO2 af, bergt water, bouwt gemeenschappen, bevordert de biodiversiteit en zorgt voor een eerlijk inkomen voor de boerderij. 

9ad51c67-e020-4a90-bf9a-e435303de51b

Samen Boeren is ook een werkwoord

Regeneratieve landbouw bestaat al eeuwenlang en komt voort uit door inheemse gemeenschappen in de praktijk gebrachte inzichten.Waar duurzaamheid meestal gaat over het verminderen van een negatieve impact, gaat regeneratie over het maken van een positieve impact. We willen boeren voor ecologische én sociale én economische winst. 

Zo bewerken we de bodem bijna niet en gebruiken we geen bestrijdingsmiddelen. Dit leidt tot meer bodemleven, makkelijker werk op het land, gezondere producten van het land en een hogere opbrengst per m2. We verkopen onze producten direct en via bestaande lokale kanalen, werken samen met gelijkgestemde initiatieven en bevorderen op deze wijze een sociale gemeenschap rond de boerderij en rond Tilburg Noord.

Als voorbeeld “begrazen” onze kippen het land vanuit kleinschalige kiptrailers die constant verplaatst worden. Op deze manier wordt de bodem bewerkt en gevoed . Zo kunnen we bouwen aan een levende bodem, CO2 afvangen, de waterretentie en de productie in het veld vergroten én kunnen de kippen iedere dag vers gras en insecten eten. Dit alles in ruil voor eieren en vlees.

Samen Boeren is ook een werkwoord. Samen met betrokken omwonenden wordt gewerkt aan een vruchtbare bodem. Ieder die  wil kan op eigen wijze bijdragen. Primaire doel is om mensen vanuit de vruchtbare bodem te laten groeien

Schuiven naar boven