Waarom ‘T Land van Noord?

Vooruit naar vroeger

We bewegen ons midden in de verandering naar een nieuw tijdperk, dat zich aankondigt met grote uitdagingen. Wij geloven dat we slimmer met elkaar zullen moeten samenwerken om sociale vervreemding, bouwopgaven, biodiversiteitsverlies, hittestress en waterovervloed het hoofd te kunnen bieden.

 
 

Wij onderkennen een aantal opgaven waarvoor antwoorden gevonden moeten worden, namelijk: 

    • afnemende biodiversiteit
    • wateropgave – droogte en waterhoos 
    • vervreemding van elkaar
    • vervreemding van de natuur en ons voedsel

Wij dragen bij door kennis en netwerk in te zetten voor maatschappelijke verandering. Wij leren hoe we goed voor de grond kunnen zorgen, de biodiversiteit kunnen versterken, het landschap mooier kunnen maken, ‘volhoudbare’ korte voedselketens kunnen laten groeien en hoe we de mens kunnen versterken. En dit alles in verbinding met de bewoners van Tilburg (Noord).

Wij overbruggen
Tilburg Noord
en het Buitengebied

Waarom in Landschapspark Pauwels?

Landschapspark Pauwels is een gebied met een omvang van circa 6.500 hectare, dat ligt ingeklemd tussen de noordelijke stadsrand van Tilburg en Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. Een ‘landschapspark’ is, eenvoudig gezegd, een kruising tussen een landschap en een park. Het is een landschap waarin veel aandacht is voor ruimtelijke kwaliteit, voor natuurwaarden en voor recreatieve aantrekkelijkheid en toegankelijkheid. In een landschapspark wonen mensen, wordt geboerd en op diverse andere manieren gewerkt, zo veel mogelijk binnen de groene doelstellingen van het landschapspark.

Slim samenwerken vraagt om vertrouwen!

De aankomende omgevingswet vraagt ons om op een andere manier om te gaan met het (her)inrichten van ons landschap. De overheid zal nog meer uitgedaagd worden ten dienste te staan van haar burgers. Dat vraagt om een slimme manier van samenwerken waardoor er uiteindelijk een directere vorm van democratie ontstaat. Wij geloven dat we middels de vereniging ‘T Land van Noord kunnen experimenteren met deze opgaven.  

Schuiven naar boven