Wat gaan we doen

 

Kort samengevat

  • Samen met buren, belanghebbenden, boeren en alle andere initiatiefnemers, investeren we in het leren hoe we duurzaam, ecologisch, gezond en circulair kunnen samenwerken en samenleven in ’T Land van Noord.

  • ‘T Land van Noord verbindt de bewoners van Tilburg Noord met hun buitengebied; het Landschapspark Pauwels en het Waterlandschap.

  • ‘T Land van Noord is een vernieuwende beweging, een collectieve boerderij, een ontmoetingsplek en een samenwerkplaats met leer-, werktrajecten, zodat we samen vorm geven aan een duurzaam gezond verdienmodel met hart voor onze grond en elkaar.

  • ’T Land van Noord werkt en leert en deelt deze ervaringen graag met ieder ander die ook geïnteresseerd is in het verrijken van de grond en de mens.

Samen meer met elkaar

Het doel is verrijking van zowel de grond als de mens. Dat betekent dat we samenwerken aan het versterken van de landelijke gronden en aan het versterken van onszelf en elkaar.

We werken intensief samen met bewoners (onder andere vertegenwoordigd door stichting NoordGroeiT en de wijkraden), boeren, sociale ondernemers, cultuurmakers, welzijnsorganisaties, een woningbouwcorporatie en andere belanghebbenden uit het gebied. Samen verrijken we de grond, maken we de omgeving mooier met een sterkere ecologie, zetten we een lokale voedselketen op en experimenteren we met gewassen voor de bouw. Dit doen we samen met agrariërs en betrokken buurtgenoten die in het groene gebied op adem willen komen, zinvol (vrijwilligers)werk willen doen, willen leren en zich weer willen oriënteren op de arbeidsmarkt. 

We nodigen daarnaast iedereen uit die bij wil dragen aan een mooier, rijker, gezonder en inclusiever buitengebied van Tilburg

 

De Brand begint
in Tilburg Noord

Boer Guus van Roesel 

De Vereniging ‘T Land van Noord ziet zichzelf als de ‘van-onderaf-gedragen-samenbrenger’; als de smederij van een slimme alliantie tussen verschillende partijen die voor deze opgaven staan. In ruil daarvoor vragen wij vertrouwen, experimenteerruimte en -tijd. 
Hiervoor heeft ‘T land van Noord in samenwerking met alle partners, drie programma’s ontwikkeld, waarin de lokale ambities samen gerealiseerd worden. Van onderop; gedragen door Tilburgers, met Tilburgers en voor Tilburgers.

Deze programma’s bestaan uit verschillende projecten waarin we werken met buurtgenoten, vrijwilligers, agrariërs uit de omgeving, sociaal ondernemers, Stichting NoordgroeiT, WonenBreburg, Sensezorg en vele anderen.

Deze drie programma’s sluiten aan op de behoeften van de bewoners van Tilburg (Noord) en bij de belangen van Tilburg. De Vereniging ‘T Land van Noord is daarmee de kartrekker om deze slimme alliantie te smeden. Een burgerinitiatief met een enorm sterk netwerk waardoor we als cement tussen de verschillende belangen en belanghebbenden kunnen optreden. 

 

Kort samengevat

  • Samen met buren, belanghebbenden, boeren en alle andere initiatiefnemers, investeren we in het leren hoe we duurzaam, ecologisch, gezond en circulair kunnen samenwerken en samenleven in ’T Land van Noord.

  • ‘T Land van Noord verbindt de bewoners van Tilburg Noord met hun buitengebied; het Landschapspark Pauwels en het Waterlandschap.

  • ‘T Land van Noord is een vernieuwende beweging, een collectieve boerderij, een ontmoetingsplek en een samenwerkplaats met leer-, werktrajecten, zodat we samen vorm geven aan een duurzaam gezond verdienmodel met hart voor onze grond en elkaar.

  • ’T Land van Noord werkt en leert en deelt deze ervaringen graag met ieder ander die ook geïnteresseerd is in het verrijken van de grond en de mens.

Schuiven naar boven