Mensen

De drijvende kracht

In ‘T Land van Noord werken we samen.

De visie en het proces zijn leidend. Samen maken we onze gemeenschappelijke ambitie waar.

Bij vereniging ‘T Land van Noord hebben de leden het laatste woord. Het bestuur faciliteert, zorgt voor de dagelijkse voorzieningen, zodat iedereen maximaal kan bijdragen. Op strategisch en financieel vlak wordt het bestuur met gevraagd en ongevraagd advies bijgestaan door de Raad van advies.

‘T Land van Noord werkt vanuit een sterk, fijnmazig netwerk van Tilburgse sociale ondernemers, bewoners, boeren en organisaties.

Bestuur

‘T Land van Noord kent een bestuur, leden en ambassadeurs. Het bestuur is inclusief een groep kartrekkers (zowel leden als ambassadeurs) bezig de vereniging op te zetten. Het zijn zeer betrokken, participerende professionals, die ook in het gebied gaan wonen. We stellen de leden van het bestuur even aan jullie voor:

Sabine van Baal

Vanuit mijn HRM en sociologie achtergrond heb ik mezelf ooit ten doel gesteld de meest ambitieuze alliantie te smeden die leidt tot een duurzame manier van samenleven en -werken. Vanuit Tussenheid013 help ik toffe Tilburgers hun dromen om te zetten naar werkelijkheid.

Frank Toeset

Als architect en stedenbouwkundige ben ik initiërend en regisserend in processen voor complexe ruimtelijke opgaven. Ik breng ruime kennis mee van de (lokale) politiek, een netwerk op vele niveaus, een open houding en oog voor het team en haar leden.

José Schoormans

Procesbegeleider / Tussenheid013; “Ik houd ervan om mensen te leiden in vernieuwing en verandering. Verandering creëren is het veranderen van gedrag, patronen & routines en door kansen te zien en met creativiteit oplossingen aan te dragen.”

Partners

Burgerinitiatief met sterk netwerk

Ons netwerk bestaat uit betrokken burgers, boeren, sociaal ondernemers en grotere organisaties als WonenBreburg, Prisma, MOM, SenseZorg.

Het Land van Noord is een burgerinitiatief van bewoners en ondernemers van Tilburg. Het burgerinitiatief is verenigd in een samenwerkingsverband met Tussenheid013 als faciliterende partner.

Tussenheid013 heeft al meer dan tien jaar ervaring met het begeleiden van burgerinitiatieven die meer sociale cohesie en een sociaal innovatieve cultuur nastreven. Tussenheid013 werkt met een beproefd verduurzamingsmodel, waarmee het verduurzamingsmodel dient als kapstok binnen de dienstverlening. Dit model heeft de bekende P’s van People, Planet, Profit (en Pleasure) als basis en vertrekt vanuit de overtuiging dat de meeste instituten verkokerd zijn georganiseerd en daardoor niet integraal naar een bepaald vraagstuk kijken.

Schuiven naar boven