Wie doen er mee?

Burgerinitiatief

We zijn van start gegaan met ‘T Land van Noord met een groep betrokken bewoners en ondernemers. 

Het is een burgerinitiatief met een sterk netwerk. De initiatiefnemers en partners kan je vinden in het menu bij “Mensen”.

Burgerinitiatief met OPEN netwerk

De uitdrukkelijke wens van het burgerinitiatief is om samen vorm te geven aan het landschap. Dat betekent dat iedereen die de motivatie voelt om bij te dragen aan het verrijken van de grond en de mens, meer dan welkom is.

De belangrijke principes van het burgerinitiatief zijn:
  • Alles draagt bij aan de ‘bedoeling’
  • geen ‘verdienmodel’, maar een ‘kosten-gedragen-model’. Winst maken is geen streven.
  • Evenwaardige samenwerking; geen hiërarchie, wel duidelijke rollen en verantwoordelijkheden.
  • Samenwerken volgens holacratische principes en 6V model (visie, verbinden, vrijheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen en vieren.)
  • We werken in de eerste fase als een ‘Lean start-up’; we starten met beperkt aanbod en toetsen steeds en stellen bij.

Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je graag deelnemen aan ‘T Land van Noord? Kom eens langs om te praten of benader ons via  de contactgegevens.

Wij slaan bruggen tussen de oude en de nieuwe wereld

Schuiven naar boven