Noordlab

Noordlab

De gemeente Tilburg werkt aan een gebiedsperspectief voor Tilburg Noord. In de gebiedsvisie komt te staan wat we willen met Noord, in het gebiedsperspectief hoe we dat gaan bereiken met de wijk.

Het is een participatieproces: bewoners, organisaties, ondernemers en sleutelfiguren worden uitgenodigd om mee te denken. De insteek is om de woonopgave voor Noord te zien als een kans. De gemeente Tilburg heeft drie professionele bureaus aangesteld om het NoordLab te begeleiden.  

Even voorstellen: Urhahn, Felixx en Kickstad 

Er zijn door de gemeente Tilburg drie bureaus aangesteld om het proces voor het gebiedsperspectief te begeleiden. Urhahn is een bureau voor stedebouw en strategie uit Amsterdam. Hun filosofie is gebaseerd op de Spontane Stad. Felixx is een bureau voor “proactieve” landschapsarchitectuur uit Rotterdam. Felixx gelooft dat een betere wereld om een betere organisatie van onze omgeving vraagt. Kickstad uit Rotterdam levert creatief procesmanagement voor een duurzame stad. Ze onderscheiden zich met integrale processturing, participatie en een design aanpak. 

Wat hebben we gedaan? 

Deze tweede grote bijeenkomst van NoordLab werd gehouden in MFA De Symfonie. De opkomst was heel erg goed. Er waren verschillende sleutelpersonen aanwezig. Van TLvN waren Sabine, Loebna en Frank erbij. Thema’s die aan de orde zijn geweest zijn o.a.: 

  • Lang Leven in Noord (senioren) 
  • Bestemming Noord (mobiliteit) 
  • Leven in de Stadsnatuur (vergroenen van lanen, hogere biodiversiteit) 

Wat nog onbesproken is gebleven is hoe al die extra woningen op een goede manier in de wijk gaan landen. Tilburg heeft een minimale bouwopgave tot en met 2026. Dan moeten er 8.055 woningen aan de woningvoorraad zijn toegevoegd. Hoeveel dat er precies gaan zijn in Tilburg Noord is nog niet bepaald. 

De winst 

Als de parken in Noord omzoomd gaan worden met hoge bebouwing en er veel meer activiteiten in worden georganiseerd (in jargon: ze worden geprogrammeerd), dan hou je geen park meer over, maar een plein met een groene bodem. Dat kan ook best iets bijzonders zijn, maar Noord heeft ook parken nodig. Misschien meteen een kans om NoordBuiten als het nieuwe grote park van Noord neer te zetten. 

Het was mooi om te zien dat zowel NoordBuiten als ‘T Land van Noord prominent genoemd werden. En dit keer niet eens uit de mond van Sabine, Loebna of Frank. Helemaal goed! 

Noordlab
Schuiven naar boven