Z_KAN WEG? Zwerfverblijven

Flexwoningen

Nederland heeft een accuut maar ook tijdelijk probleem op de woningmarkt. Het probleem is tijdelijk door een mismatch tussen vraag en aanbod en door te voorziene demografische ontwikkeling. Er zijn allerlei redenen waardoor mensen met spoed een woning nodig hebben. Binnen ons huidige systeem is er nauwelijks aanbod voor spoedzoekers. Snel toegankelijke woonruimte is lastig te vinden en bij schaarste komt je er ook niet zo maar voor in aanmerking. De woningmarkt in Nederland is nog lang niet in staat om aan de veranderende vraag van veel van deze woningzoekenden tegemoet te komen. Het Expertisecentrum Flexwonen schat het aantal (vooral kleine) huishoudens dat behoefte heeft aan vormen van flexwonen op zo’n anderhalf miljoen!

In het Land van Noord realiseren we in samenwerking met onze partner Wonen Breburg flexwoningen voor tijdelijke bewoning. We bieden ruimte voor veel, maar niet voor alle flexwoners. We zijn niet ingericht op de huisvesting van arbeidsmigranten en statushouders. We bieden wel tijdelijke woonruimte in een fantastische omgeving als je alleenstaande ouder bent in of na een echtscheiding, als je plotsklaps of tijdelijk een baan hebt gekregen in Tilburg en van ver buiten de regio komt, als je je bedreigd wordt in je huidige woning en er echt snel weg moet of omdat je als mantelzorger iemand bij staat en daar tijdelijk bij in de buurt wil zijn. Misschien is jouw situatie nog net weer anders, we gaan dan bekijken wat we voor je kunnen betekenen.

Respijtplek

De zwerfverblijven liggen in kleine clusters verspreid in het gebied. Het landschap zijn we aan het ontwikkelen, met meer natuur, meer ruimte voor het water en meer afwisseling aan beleving. We maken een plek waar mensen even tot rust kunnen komen, een respijtplek waar je de waan van de dag kan achterlaten en weer dicht bij jezelf kan komen. Daarvoor zijn een deel van de zwerfverblijven voor korte termijn te huur. Voor een weekend, een week of maximaal 3 maanden. Je kunt gebruik maken van het rijke aanbod aan programma in Land van Noord. Je kunt meedoen met Yoga, Tai Chi of Qigong. Er zijn allerlei culturele programma’s waar je deelnemer of publiek kan zijn. Of je kunt helpen op de Hoeve, in de pluktuin of het voedselbos. De programma’s gaan van start in het vierde kwartaal van 2021 en worden daarna verder uitgebouwd.

Met onze partner Prisma onderzoeken we de mogelijkheden voor het gezamenlijk beheer van enkele zwerfverblijven voor dat deel van hun cliënten dat geen hoge zorgvraag heeft. Wat voor deze bewoners vaak al genoeg is, dat ze weten de hulp in te kunnen roepen van een buurman of buurvrouw. Binnen Land van Noord helpen we elkaar.

Creatieve ondernemers

Het culturele programma van Land van Noord wordt verzorgd door verschillende partners. Eén daarvan is ArtopiA. Deze community van creatieve ondernemers bouwt hun tijdelijke woon-werkeenheden in het Land van Noord. De idee is om deze woningen deels in een kas te schuiven, zodat een aangenaam binnenklimaat ontstaat waar ook groente en fruit geteeld kan worden.

Zelf bouwen

In het Land van Noord bouwen we onze huizen zelf. De afmetingen van de zwerfverblijven kunnen variëren, maar zijn vanuit kostenoverwegingen vaak “tiny”. Het bouwen doen we onder professionele begeleiding en met hulp van studenten en tijdelijke krachten. Er zijn een aantal kant en klare modellen. Wanneer je meer dan twee jaar in het Land van Noord komt wonen dan is er de mogelijkheid voor een eigen ontwerp, met hulp van een architect. De zwerfverblijven zijn zoveel als mogelijk off-grid en zijn ontworpen op een lage ecologische footprint. Er wordt onderzoek gedaan naar verschillende bouwmethoden, zodat andere projecten kunnen profiteren van onze ervaring.

Schuiven naar boven