Z_KAN WEG? Gezondheid en Wonen

Land van Noord werkt vanuit drie pijlers: Natuur en Voeding, Onderwijs en Cultuur en Gezondheid en Wonen. Onze programma’s ontstaan vanuit het steeds opnieuw creatief verbinden van deze pijlers.

Land van Noord is een proeftuin voor een nieuwe benadering van wonen en zorg. Daarbij houden we rekening met het tijdelijke karakter van het tekort op de woningmarkt, door demografische
bevolkingskrimp. We bieden flexibel wonen, in lijn met de deze behoefte. Woonruimte is een primaire levensbehoefte van ieder mens. Het is een grondrecht om passende woonruimte te hebben en het is een zorgplicht van de overheid om daarin te voorzien. Onze samenwerking met WonenBreburg en de Provincie Noord-Brabant biedt de kans om op een zeer verantwoorde wijze ademruimte te bieden voor de woningmarkt. En daarnaast te leren hoe flexibel wonen bijdraagt aan de sociale verbinding.

Zoals de Rijksbouwmeester zegt: “Hogere individualiteit in relatie tot de behoefte tot samenzijn en samenleven vraagt om vernieuwing van woningen, woonvormen en woonomgeving. Hiervoor is creativiteit, verbeeldingskracht en ruimte om te experimenteren nodig.”
Alle woningen zijn zelfvoorzienend in hun energie, zijn gemaakt van duurzame materialen met veel aandacht voor een gezond leefklimaat.
Na een maximale termijn van 15 jaar zullen de zwerfverblijven verplaatst zijn en blijft de aangesterkte natuur en verrijkte omgeving.

Een ieder heeft het recht op een zo goed mogelijke lichamelijke en geestelijke gezondheid. Wij zien gezondheid als veel meer dan niet ziek zijn. Voor ons is gezondheid het permanent vertoeven in een vrije, liefderijke en energieke staat van Zijn.

Schuiven naar boven