Z_KAN WEG Wie doen er mee?

We zijn van start gegaan met ‘T Land van Noord met een clubje betrokken bewoners en ondernemers. Het is een burgerinitiatief met een sterk netwerk. Wie daarin de initiatiefnemers zijn en wie de partners kan je vinden onder het kopje MENSEN.

Burgerinitiatief met OPEN netwerk

De uitdrukkelijke wens van het burgerinitiatief is om samen vorm te geven aan het landschap. Dat betekent dat iedereen met dezelfde wens en bedoeling die passend is bij de waarden van ‘T Land van Noord’ aansluiting vindt bij de initiatiefnemers van het burgerinitiatief.

De belangrijke kaders van het burgerinitiatief zijn:

  • Alles draagt bij aan de ‘bedoeling’
  • geen ‘verdienmodel’, maar een ‘kosten-gedragen-model’. Winst maken is geen streven.
  • Evenwaardige samenwerking; geen hiërarchie, wel duidelijke rollen en verantwoordelijkheden.
  • Samenwerken volgens holacratische principes en 6V model (visie, verbinden, vrijheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen en vieren.)
  • We werken in de eerste fase als een ‘Lean start-up’; we starten met beperkt aanbod en toetsen steeds en stellen bij.

Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je graag deelnemen aan Land van Noord? Kom eens langs om te praten. Je kunt bij meedoen een afspraak maken.

Schuiven naar boven