Samen regie over
‘T Land van noord

Wat gaan we doen?

Wij delen de gemeenschappelijke  ambitie om de grond en de mens te verrijken. Wij willen leren hoe we goed voor de grond kunnen zorgen, de biodiversiteit kunnen versterken, het landschap mooier kunnen maken, volhoudbare korte voedselketens kunnen laten groeien en de mens kunnen versterken. En dit alles in verbinding met de bewoners van Tilburg (Noord). 

Wij onderkennen een aantal opgaven waarvoor antwoorden gevonden moeten worden, namelijk: 

 • afnemende biodiversiteit
 • wateropgaves – droogte en waterhoos 
 • vervreemding van elkaar
 • vervreemding van de natuur en ons voedsel

De Vereniging ‘T Land van Noord ziet zichzelf als de ‘van-onderaf-gedragen-samenbrenger’; als de smederij van een slimme alliantie tussen verschillende partijen die voor deze opgaven staan. In ruil daarvoor vragen wij vertrouwen, experimenteerruimte en -tijd. 
Hiervoor heeft ‘T land van Noord in samenwerking met alle partners, drie programma’s ontwikkeld, waarin de lokale ambities samen gerealiseerd worden. Van onderop; gedragen door tilBurgers, met TilBurgers en voor Tilburgers.

Boer Guus van Roessel:

“De Brand begint in Tilburg Noord”

  De drie programma’s: 

  • Samen Boeren (pijler voedsel en natuur) 
  • Samenwerkplaats (pijler educatie en cultuur) 
  • Versterkt Samenleven (pijler wonen en welzijn 🡪 ondersteunend aan de bovenstaande programma’s)  

  Deze programma’s bestaan uit verschillende projecten waarin we werken met buurtgenoten, vrijwilligers, agrariërs uit de omgeving, sociaal ondernemers, WonenBreburg, Stichting Prisma en vele anderen.
  Deze drie programma’s sluiten aan op de behoeften van de bewoners van Tilburg (Noord) en bij de belangen van Tilburg. De Vereniging ‘T Land van Noord is daarmee een vehikel om deze slimme alliantie te smeden. Een vrije actor met een enorm sterk netwerk waardoor we als cement tussen de verschillende belangen en actoren kunnen optreden.