Z_KAN WEG? Waarom ‘T Land van Noord?

Onze gemeenschaps ambitie


Het doel is verrijking van zowel de grond als de mens. Dat betekent dat we samenwerken aan het versterken van de landelijke gronden en van onszelf.

In samenwerking met bewoners en belanghebbenden uit het gebied, verrijken we de grond, maken we de omgeving mooier, met een sterkere ecologie, zetten we een lokale voedselketen op en experimenteren we met gewassen voor de bouw. Dit doen we samen met agrariërs, buurtgenoten die in het groene gebied op adem willen komen, zinvol (vrijwilligers)werk willen doen, willen leren en zich weer willen oriënteren op de arbeidsmarkt. 

Behalve met boeren, buren en belanghebbenden, werken we samen met sociaal ondernemers, (grond)eigenaren, kunstenaars, cultuur bouwers, welzijnsorganisaties, een woningcorporatie en uiteraard de gemeente die zich hebben verbonden met de ambitie van ‘T Land van Noord. 

We nodigen daarnaast iedereen uit die bij wil dragen aan een mooier, rijker, gezonder en inclusiever buitengebied van Tilburg.

Wij slaan bruggen tussen Tilburg Noord en het Buitengebied. 

Waarom in Landschapspark Pauwels?
Landschapspark Pauwels is een gebied met een omvang van circa 6.500 hectare, dat ligt ingeklemd tussen de noordelijke stadsrand van Tilburg en Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. Een ‘landschapspark’ is, eenvoudig gezegd, een kruising tussen een landschap en een park. Het is een landschap waarin veel aandacht is voor ruimtelijke kwaliteit, voor natuurwaarden en voor recreatieve aantrekkelijkheid en toegankelijkheid. In een landschapspark wonen mensen, wordt geboerd en op diverse andere manieren gewerkt, zo veel mogelijk binnen de groene doelstellingen van het landschapspark.

Een van de ambities is de ontwikkeling van een grootschalig Waterparklandschap. Bij hevige regenbuien kan het water hier worden opgeslagen en krijgen bewoners in Tilburg Noord geen natte voeten. Een waterpark helpt ook bij het natuurlijk zuiveren van water en kan voorzien in schone energie.

Kort samengevat
Samen met buren, belanghebbenden, boeren en alle andere initiatiefnemers, investeren we in het leren hoe we duurzaam, ecologisch en circulair kunnen samenwerken en samenleven in ’T Land van Noord. 

‘T Land van Noord verbindt de bewoners van Tilburg Noord met hun buitengebied; het Landschapspark Pauwels en het Waterlandschap. 

‘T Land van Noord is een vernieuwende beweging, een collectieve boerderij, een ontmoetingsplek en een samenwerkplaats met leer-, werktrajecten,, zodat we samen vorm geven aan een duurzaam gezond verdienmodel met hart voor onze grond en elkaar. 

’T Land van Noord werkt en leert en deelt deze ervaringen graag met ieder ander die ook geïnteresseerd is in het verrijken van de grond en de mens. 

Schuiven naar boven