Z_KAN WEG? Plan

We bewegen ons midden in de verandering naar een nieuw tijdperk, dat zich aankondigt met grote uitdagingen zoals: sociale vervreemding, bouwopgaven, stikstof maxima, biodiversiteitsverlies, hittestress en waterovervloed. Deze zaken dagen ons uit tot andere denkpatronen en nieuwe wegen. De antwoorden liggen niet per se op de plank. Nieuwe wegen vereisen nu eenmaal experimenten.

Experimenteren > Leren > Presteren

In de geest van de nieuwe Omgevingswet bieden wij ruimte voor sociaal innovatieve initiatieven; ruimte voor natuur, gezond voedsel, een leven lang leren en voor natuurinclusief wonen. De combinatie van voedsel, natuur en wonen vormt een krachtige transitie.

Wij, de initiatiefnemers van project T’Land van Noord zien grote overlap tussen de ambitie voor het Waterlandschap en voor Landschapspark Pauwels en onze doelstellingen. We willen een forse bijdrage leveren aan het samen verwezenlijken van die doelen.

Schuiven naar boven