Z_KAN WEG? Onderwijs en Cultuur

Land van Noord werkt vanuit drie pijlers: Natuur en Voeding, Onderwijs en Cultuur en Gezondheid en Wonen. Onze programma’s ontstaan vanuit het steeds opnieuw creatief verbinden van deze pijlers.

Wij willen de transitie maken van een prestatiemaatschappij naar een maatschappelijke prestatie. Dat begint bij onderwijs en bij cultuur.

Door de samenwerking aan te gaan met partijen als Stichting Buitenschool, Fontys, Tilburg University en basisscholen uit Tilburg Noord, geven we ruimte aan experimenteren en aan een leven lang leren en ontwikkelen. Land van Noord geeft een breed palet aanvullend onderwijs en culturele inspiratie en educatie. In Landschapspark Pauwels zorgen we voor verwondering en reflectie met kunst in de openbare ruimte. Onze culturele partners trekken er ook op uit en leggen de verbinding met Tilburg Noord.

Voor jongeren uit Tilburg Noord bieden we werkervaringsplekken rond voedsel, bouw van zwerfverblijven en energie-oplossingen. Zodoende kunnen jong en oud op scholen én daarbuiten in de natuur en op alle andere levensechte locaties leren, zodat ze zich ontwikkelen tot krachtige jongeren.

Schuiven naar boven