Z_KAN WEG? Natuur en Voeding

Land van Noord werkt vanuit drie pijlers: Natuur en Voeding, Onderwijs en Cultuur en Gezondheid en Wonen. Onze programma’s ontstaan vanuit het steeds opnieuw creatief verbinden van deze pijlers.

Met als voorbeeld het ‘proven concept’ Herenboeren, ontwikkelen we natuur inclusieve landbouw voor bewoners en omwonenden. Met ongeveer 200 eigenaren wordt onder professionele leiding een boerderij gerund die voedsel produceert voor alle mede-eigenaren volgens de principes van cyclische landbouw. Voedsel verbindt en draagt bij aan de sociale kwaliteit, bovendien worden de kosten voor de boerderij gedragen door de leden. Met de Hoeve maken we de verbinding tussen boer en bord. Bewoners van Tilburg Noord krijgen weer inzicht waar het eten op hun bord vandaan komt. Naast het educatieve karakter van de Hoeve levert ze een bijdrage aan het versterken van de biodiversiteit met een voedselbos en een pluktuin.

We hebben contact gelegd met drie boeren die actief zijn in het gebied. Jaren eerder hebben ze een plan geschreven voor het gebied dat nu Waterlandschap heet. Met hen hebben we onze ambities gedeeld en zij willen graag met ons verkennen hoe we elkaar in dit gebied kunnen versterken.

Het Land van Noord is opgenomen in de Van Gogh Nationaal Park Academie voor dit najaar. Tijdens de werksessies van de academie zal met het netwerk en door de verschillende werkvormen gewerkt worden aan een oplossing voor de vraag: ‘Hoe kunnen we in het Land van Noord een goed en duurzaam verdienmodel creëren voor de innovatieve agrarische ondernemers en de gemeenschap’.

Schuiven naar boven