A_BEW Partners

Burgerinitiatief met sterk netwerk
Ons netwerk bestaat uit betrokken burgers, boeren, sociaal ondernemers en grotere organisaties als WonenBreburg, Prisma, MOM.
Het Land van Noord is een burgerinitiatief van bewoners en ondernemers van Tilburg. Het burgerinitiatief is verenigd in een samenwerkingsverband met Tussenheid013 en OhSevenSix als faciliterende partners.

Tussenheid013 heeft al meer dan 6 jaar ervaring met het begeleiden van burgerinitiatieven die meer sociale cohesie en een sociaal innovatieve cultuur nastreven. Tussenheid013 werkt met een beproefd verduurzamingsmodel, waarmee het verduurzamingsmodel dient als kapstok binnen de dienstverlening. Dit model heeft de bekende P’s van People, Planet, Profit als basis en vertrekt vanuit de overtuiging dat de meeste instituten verkokerd zijn georganiseerd en daardoor niet integraal naar een bepaald vraagstuk kijken.
Vanuit ervaring en getoetste methodes zorgen we ervoor dat we steeds de eigenlijke bedoeling van het initiatief centraal stellen. Zo versterken we het initiatief in hun ondernemerschap. Voor Tussenheid013 staat de bedoeling altijd centraal!

OhSevenSix ontwerpt en begeleidt transities en transformaties in het ruimtelijk domein. Onze focus ligt op het participatieve proces. We ontwerpen een plek, een stede. We zijn dan ook meer stedebouwers dan stedenbouwers. We houden van een integrale benadering die schaalniveaus en disciplines met elkaar verbindt.

Schuiven naar boven