Atelier #1

Woensdagochtend 8 juni kwam een grote groep mensen bij elkaar op uitnodiging van de initiatiefgroep van ‘T Land van Noord. Onze dank aan alle mensen die hun tijd en inzicht hebben bijgedragen. Wij waarderen dat iedereen zo betrokken, energiek en open het gesprek is aangegaan en we zijn blij te merken dat ambities en wensen voor het gebied overlappen en elkaar versterken. 

We waren te gast bij Allemans, een schitterende locatie

’T Land van Noord wil sociaal, verbindend en op ondernemende wijze samenwerken aan de ontwikkeling in het gebied het Water- en klimaatlandschap en Landschapspark Pauwels. In deze samenwerking geven we antwoord op de doelen in drie programma’s: samen boeren, versterkt samenleven en de samenwerkplaats (slim samenwerken en leren). Dit doen we in samenwerking met bewoners, vrijwilligers, agrariërs uit de omgeving, sociaal ondernemers, WonenBreburg, Stichting Prisma en vele anderen. De waarden die tijdens de bijeenkomst meerdere malen zijn uitgesproken, zijn de waarden waarop mensen met elkaar de aansluiting vinden. Dit zijn vertrouwen, verrijken van de grond en elkaar, slim samenwerken, commitment en gezond ondernemerschap. 

Hoewel nog op hoofdlijnen, ervaren we veel overlap in de doelen van alle verschillende partijen. Het gebied is klein en vele wensen zijn geuit. Dat vraagt om slim, meervoudig ruimtegebruik. Door slim samen te werken lijken de programma’s antwoord te bieden op samenwerking op agrarisch niveau en de verbinding met Tilburg (Noord) en met leerwerktrajecten kunnen we mensen kansen bieden. 

De volgende stap is de beweging naar beginnen. We vragen om de sleutel tot het gebied. Daarvoor is commitment nodig en uitspreken van verwachtingen over de samenwerking, van de verschillende partijen en zeker ook van de gemeente. Daarvoor zullen wij alle nodige stappen zetten. We kijken enorm uit naar de realisatie van de potentie van deze samenwerking.

Atelier #1
Schuiven naar boven